فتوشاپه، نه؟!

  |

تا حالا بارها شبیه این جمله‌ها را در جاهای مختلف شنیدیم که؛ «این که فتوشاپه»، «فتوشاپه نه؟!»، «عجب فتوشاپ کرده!» و… تمامی این عبارات به جعلی بودن و دست‌کاری شدن یک تصویر توسط نرم‌افزارهای ویرایش تصاویر (مثل فتوشاپ) اشاره دارند. همین مفهوم در تصاویر ارائه‌شده به دادگاه‌ها نیز اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. تا آنجا که … ادامه مطلب