Knox یا Deknox، مسئله این است…

  |

در سلسله مباحث امنیت با دو مثلث معروف روبرو هستیم. مثلث CIA که سه رأس آن را Confidentiality (محرمانگی)، Integrity (جامعیت) و Availability (دسترس‌پذیری) تشکیل می‌دهند و از دست دادن هر کدام از این رئوس به معنی هک شدن سیستم می‌باشد، در کنار مثلث معروف CIA، مثلثی دیگر به نام FSE نیز وجود دارد که … ادامه مطلب