تکنولوژی در دستان قانون

  |

در بسیاری از کشورهای دنیا سطح فرهنگ ملت در استفاده از تکنولوژی در حدی پیشرفت کرده است که به این دیدگاه “استفاده از تکنولوژی به منظور بالا بردن سطح کیفی زندگی” رسیده اند و برای این منظور هزینه های کلانی در مبحث تحقیقات و تولید تکنولوژی جدید صرف کرده اند. این در واقع همان کلید … ادامه مطلب