شاهدین تصویری جا مانده در رَم

  |

قبل از شروع مطلب اصلی، به یاد مقدمه یکی از کتاب‌های پزشکی قانونی کامپیوتری افتادم که به این صورت کتاب را شروع می‌کرد: قتلی در هنگام سرقت مسلحانه در یکی از خیابان‌های شهر صورت گرفته است و سارقین به سرعت توسط اتومبیل خود از منطقه متواری شده‌اند. پلیس محلی با اعزام نیروی پزشکی قانونی کامپیوتری … ادامه مطلب