یک کتاب رایگان: موفقیت برنامه های وب

  |

این کتاب به تازگی توسط نویسنده آن رایگان شده و با قانونCC برای استفاده عموم منتشر شده است، اگر در زمینه وب فعالیت میکنید از دستش ندهید!