گاردین و وب

  |

گاردین برای انتشار مطالبش در وب، از سیستم مدیریت محتوای ویژه ای که خودشان توسعه داده اند استفاده میکند و در این زمینه پیشرو هستند، به تازگی ویرایشگر متن خود که در این سیستم به کار رفته است را به صورت متن باز منتشر کرده اند، در این مورد بیشتر بخوانید…