پروژه امنیتی ۱۰

  |

با owasp که آشنا هستید : Open Web Application Security Project، این تیم به تازگی پروژه ای به نام Top10 را آغاز کرده که ده نرم افزار تحت وب برتر را در مجموعه های مختلف معرفی میکند.