سرعت بخشیدن به انیمیشن‌ها در وب

  |

با استفاده از این راه حل و کتابخانه velocity.js به اجرای انیمیشن ها در وب سرعت ببخشید.