درپشتی در وب شل c99

  |

c99 وب شل بسیار جالبی است که به راحتی دسترسی های نامحدودی به نفوذگران میدهد، این وب شل امکان کنترل دسترسی با نام کاربری و پسورد را دارد اما در این مطلب نویسنده توضیح داده است که میتوان به راحتی از این کنترل نام کاربری عبور کرد.