تتریس با ده تابع

  |

در این مخزن از گیت‌هاب بازی مشهور تتریس را میبینید که فقط با ۱۰ تابع نوشته شده، جالبه، نه؟