امکانات نسخه جدید فتوشاپ

  |

سخه بعدی فتوشاپ با اسم CC2014 منتشر خواهد شد.

در این لینک گوشه ای از امکانات جدید آن را میبینید.