آینده گم‌شده اپل

  |

تصاویر تعدادی از طرح های اولیه اپل برای ساخت تبلت، تلفن و کامپیوتر که در دهه ۸۰ قرار بود آینده اپل را بسازند را ببینید.