آمریکایی ها چگونه می‌میرند؟

  |

مقاله و نمودارهای جالبی از بلومبرگ در مورد دلایل وفات مردم آمریکا.